גלים أمواج חדשות
כניסה
מדריך למורה
המדריך בוורד
שם היצירה ידידי גבול
המחבר רבקה קרן
נושאים מלחמה, יחסים בין יהודים לערבים, חברות, הכרת הזר, חברות משני צִדי הגדר
קהל יעד מומלץ כיתות ג-ו
טקסט היצירה טקסט היצירה
דף עבודה לשיעורי החינוך הלשוני דף עבודה
מטרות הפעילות הפעילויות מרחיבות את יכולת ההזדהות עם הגיבורים שנמצאים משני עברי הגדר, מעלות את הצורך בהיכרות עמוקה יותר בין הצדדים, ומחזקות את התקווה לעתיד טוב יותר של דו-קיום ושלום.
הפעילויות באתר
  • היומן של סעיד: הילדים יכולים לכתוב את הסיפור מנקודת מבטו של הילד הערבי, וכך להעמיק את יכולת ההזדהות עם מי שנמצא "מעבר לגדר".
  • מילים מתוקות: מקום להוספת איחולים ומשאלות לסוכריות. הפעילות מאפשרת הבעת תקוות, משאלות ודברי עידוד.
  • מציירים שלט: מציירים את השלט שעל הגבול. פעילות יצירתית של הבעה בציור.
  • כותבים מכתב: כתיבת מכתב בעזרת רגשונים, מפתחת את הדמיון ומעמיקה את ההזדהות עם גיבורי הסיפור.
  • מספרים על מפגש: כותבים על מפגש דמיוני בין גיבורי הסיפור. הפעילות מפתחת את הדמיון, מעוררת מחשבות בנוגע לסיפור ובנוגע להתפתחות היחסים בין יהודים לערבים.
המלצות להוראה הסיפור נכתב על רקע מלחמת ששת הימים. כדאי לתת לילדים מידע על המלחמה (אפשר להיעזר בדף מלחמת ששת הימים), ולהציג את מקומה של ירושלים על מפת המלחמה אך יש להדגיש את הרלוונטיות של הסיפור לימינו: ליחסים בין מי שנחשבים לאויבים, לחשיפת הצד האנושי של הזר.