גלים أمواج חדשות
כניסה
מדריך למורה
המדריך בוורד
שם היצירה יומן מן החדר האטום
המחבר רעיה הרניק
על היצירה שני פרקים קצרים מהספר. יומן מצחיק של הילד רונן המספר על חוויותיו במלחמת המפרץ הראשונה.
נושאים מלחמה, צפיפות, הסתגרות ואי-סדר במצב מלחמה, התמודדות בעזרת הומור, כתיבת יומן
קהל יעד מומלץ כיתות ג-ו
דף עבודה לשיעורי החינוך הלשוני דף עבודה
מטרות הפעילות הפעילויות מאפשרות הזדהות עם גיבור הסיפור ועם ילדים שנמצאים במצבו, ומטפחות כלים להבעה אישית בכתיבה ובציור.
הפעילויות באתר
  • הפנקס שלי: כותבים את האסוציאציות למילים: הכול בגלל המלחמה. הפעילות מעודדת הבעה חופשית של כל מה שקשור למלחמה.
  • פינת העצה: שולחים עצות מה לעשות כשמשעמם בחדר האטום, במרחב המוגן או במקלט. הפעילות נועדה לחיפוש פתרונות למצב שבו מסוגרים ומשועממים. הפעילות גם נותנת מקום להזדהות ולהבעת אמפטיה לילדים הסובלים ממצב מלחמה.
  • היומן שלי: כותבים יומן בעזרת משפטי השראה. מקום להבעה אישית וליצירה.
  • משחק הזיכרון: מחזירים דברים למקומם בכוח הזיכרון. משחק המדגיש את האי-סדר הנוצר לפעמים במצבי לחץ ומאפשרת סידור וירטואלי.
  • פינת הצחוק: שולחים סיפורים מצחיקים הקשורים למלחמה. הפעילות מטפחת את חוש ההומור ומפתחת את היכולת להיעזר בו.
  • לילדים מוצע דף למראיין כדי לראיין מבוגרים על מלחמות שעברו – מתוך בועית התולעת בדף 9 בספר. הפעילות יכולה להדק את הקשר בין ילדים ומבוגרים – מחוץ לרשת.
  • היכן היומן: משחק חיפוש היומן בתוך הבלגן. משחק המדגיש את האי-סדר הנוצר לפעמים במצבי לחץ.
  • מציירים וכותבים: מציירים ומספרים על הדברים הכי חשובים בבית. הפעילות מאפשרת התבוננות פנימית והבעה אישית בכתיבה ובציור.
המלצות להוראה שימו לב שהמושגים השיכים למלחמת המפרץ מובנים: מלחמת המפרץ, חדר אטום, הבי-בי-סי... למונחים מובא הסבר בעזרת אלט טקסט. פעילות כתיבת היומן מרכזית בספר. כדאי לדון בהבדל בין היומן האישי לבלוג, ולעמוד על ההבדל בין מה שמספרים לאחרים ובין דברים אישיים שאדם כותב רק לעצמו.