גלים أمواج חדשות
כניסה

דברים חשובים בתיק

לוּ הייתם צריכים לקחת תיק ולשים בתוכו את הדברים הכי חשובים לכם – איך היה נראה
התיק? מה הייתם מכניסים לתוכו?
היכנסו לצייר של גלים כדי לצייר.
בחרו את אחד הדברים החשובים וספרו עליו. לחצו על אייקון הטקסט כדי לכתוב בצייר.

צייר של גלים