גלים أمواج חדשות
כניסה
מדריך למורה
המדריך בוורד
שם היצירה ציפור של אף אחד
המחבר שלומית כהן אסיף
על היצירה שיר קצר העוסק עיסוק בנושאים קשים: מוות, אבדן ואכזריות. הנגיעה בנושאים הקשים נעשית בעדינות וברוך.
נושאים מוות, אבדן, אכזריות, בדידות, נטישה, חוסר הגנה וגם רוך ורחמים
קהל יעד מומלץ כיתות ב-ו
טקסט היצירה טקסט היצירה
דף עבודה לשיעורי החינוך הלשוני דף עבודה
מטרות הפעילות השיר והפעילויות מאפשרים לגעת בנושאים הקשים במגע של רוך, בדרכה העקיפה והישירה של הספרות.
הפעילויות באתר
  • הפנקס שלי: כתיבת תשובה לשאלות על הציפור. הילדים מתבקשים לכתוב כל מה שיכול להיות קשור אליה ולהסביר למה היא ציפור של אף אחד – ולהכניס לכתוב גם רגשות הקשורות לתחושות בדידות ואי שייכות.
  • כותבים: מספרים את הסיפור על הציפור במילים שלנו. הפעילות תורמת להבנת הנקרא ויכולה לפרוץ דרך לסיפור אישי חדש.
  • שואלים: כותבים שאלות לדמויות בשיר ומדמיינים את תשובת הדמות. הפעילות מאפשרת להגיב על ההתרחשות בשיר ולראותו מזוויות שונות.
  • מציירים: מציירים את השיר בצייר של גלים. פעילות יצירתית המאפשרת הבעה בציור.
המלצות להוראה השיר מצוין אבל קשה, ואולי אינו מתאים לכל כיתה. יש לשקול אם הוא מתאים לכיתה, וכמובן, אין לכפות על הילדים להביע תגובה רגשית בעקבותיו.